Back to top

The Flamboyant Fake: Frederic Clark - The Fortunes of a Fraud from Antiquity to the Enlightenment

Soort evenement: 
Online debat
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

“Een leugenaar moet een goed geheugen hebben”: nadenken over het concept vervalsing in het Europa van de renaissance en andere tijden

De afgelopen jaren heeft onderzoek naar vervalsing een vaste plaats verworven in diverse wetenschappelijke disciplines, zozeer dat we vandaag kunnen spreken van een heus “studiegebied vervalsingen” als samenhangende specialisatie. Dit soort studies hebben een nieuw licht geworpen op een aantal traditionele concepten, vooral het oudere triomfalistische discours over het ontstaan van de filologie, het historicisme en de “rationele kritiek” in het Europa van de renaissance. Al sinds de achttiende eeuw, en misschien zelfs al langer, krijgen kritische denkers uit de renaissance – zoals Lorenzo Valla en Erasmus – lof toegezwaaid voor het ontmaskeren van vervalsingen en hun vermeende aanvallen op vervalsing en dogmatisme. Toch kenden vervalsingen en leugens een tijdperk van bloei in de renaissance, net als in onze eigen tijd. In deze lezing gaan we aan de hand van de nieuwe inzichten van het onderzoek op het gebied van vervalsing dieper in op de complexiteit van kritiek. Zo wordt duidelijk dat ook kritiek zelf vaak gepaard gaat met paradoxen. Zijn vervalsingen soms ook goed, als uitgangspunt voor reflectie? Hoe moeten kritische denkers omgaan met de alomtegenwoordigheid van vervalsingen in de verschillende perioden van de geschiedenis? En tot slot, kunnen de inzichten van geleerden uit de renaissance licht werpen op onze huidige situatie aan het begin van de eenentwintigste eeuw?

Registreer hier