Back to top

The Flamboyant Fake: Joep Leerssen- Patriottische vervalsingen

28 okt 2021 (17:00 - 18:00)
Soort evenement: 
Online debat
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

4e Online Expert Talk in de serie The Flamboyant Fake: Joep Leerssen- Patriottische vervalsingen

Waarom zijn de meest gedenkwaardige verhalen over het verleden zo vaak onwaar? Feit en fictie zijn moeilijk te onderscheiden, en wanneer we ons een voorstelling maken van de geschiedenis, laten we ons daarbij vaak het meest leiden door romanschrijvers als Tolstoj of Jane Austen.

Maar sommige verhalen die ons verteld worden over het verleden zijn opzettelijk onwaar, ofwel bewust verspreide desinformatie. Oude heldendichten die na eeuwen vergetelheid met veel sensatie worden “ontdekt”, blijken vaak hedendaagse vervalsingen te zijn.

Literaire vervalsingen kennen een lange geschiedenis met vele opzienbarende voorbeelden die doen denken aan een detectivefilm. Er is sprake van een eeuwig kat-en-muisspel tussen historici – de onderzoekers die het bewijs zorgvuldig natrekken – en de vervalsers, die creatieve, slimme of vaak gewoon domme pogingen wagen om het publiek te misleiden.

Joep Leerssen neemt ons mee naar de duistere wereld van de nepgeschiedenis, namaakheldendichten en vervalste manuscripten. Hij vertelt over een reeks ontstellende streken in stoffige achterkamertjes van verlaten bibliotheken, waardoor we ons uiteindelijk afvragen: waarom willen we het verleden zo graag reconstrueren? En, ten slotte, hoe verhoudt het verleden zoals het was zich tot het verleden zoals wij ons dat voorstellen?

Inschrijven voor The Flamboyant Fake: Joep Leerssen event

Joep Leerssen (Leiden, 1955) studeerde vergelijkende literatuurwetenschap in Duitsland, Ierland en Canada en is sinds 1991 professor Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij deeltijds onderzoeksprofessor aan de Universiteit Maastricht en heeft hij in het verleden gastcolleges verzorgd aan Harvard, Cambridge (Magdalene College), Göttingen en de École normale supérieure in Parijs.

In zijn werk staat de interactie tussen nationalistische ideologieën en de literaire en historische verbeelding centraal. Hij heeft gepubliceerd over Ierse (zelf-)stereotypering en identiteitsgeschiedenis (Mere Irish & Fíor-Ghael, tweede editie, 1996; Remembrance and Imagination, 1996; Parnell and his Times (red.), 2020); over de vergelijkende cultuurgeschiedenis van nationale bewegingen in Europa (Nationaal denken in Europa, derde editie, 2018; Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (red.), 2018); en over de geschiedenis van de taal- en letterkunde en de geesteswetenschappen (De bronnen van het vaderland, derde editie, 2015; Comparative Literature in Britain, 2019).

Leerssen, wiens werk bekroond is met de Spinozapremie en de Madame de Staël-prijs voor Europese waarden, is een vooraanstaand deskundige op het gebied van het historisch nationalisme en de imagologie, de theorie en kritische analyse van culturele en nationale stereotypering. Hij is getrouwd met de Ierse literatuurwetenschapper Ann Rigney, met wie hij samen de verzameling Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe: Nation-Building and Centenary Fever (2014) uitbracht.