Back to top

Kalypso Nicolaïdis Kretenzisch Europa of de uitdaging

19 jul 2022 (18:00 - 19:00)
Soort evenement: 
Lezingen
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

Tijdens haar slotlezing zal professor Nicolaïdis terugblikken op de ‘Envisioning Europe’-reeks en putten uit haar presentaties van de afgelopen vijf jaar. Zij wil de inzichten delen waartoe zij zelf is gekomen op het gebied van de grote thema’s van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFOE): klimaatverandering, economie, sociale gelijkheid, Europese rechten en waarden, de rechtsstaat, migratie en de rol van de EU in de wereld.

Wanneer wij ons de toekomst van Europa voorstellen, is het een goed idee om ons te plaatsen in een ruimte van ‘politieke verbeelding’, op het snijpunt van het Longue Durée-perspectief en mythologische grondslagen. Het Huis van de Europese geschiedenis is gericht op het eerste snijvlak, terwijl met het tweede wordt verwezen naar het verhaal van Europa, een alomtegenwoordige maar mysterieuze figuur die het EU-forum siert maar waarvan het inspirerende potentieel nog ten volle moet worden benut. Volgens Nicolaïdis kan het naast elkaar bestaan van Europa en de gelijknamige mythologische figuur ons inspireren om open te staan voor ‘de terugkeer van de marges’ wanneer we nadenken over de vraag welke richting de EU moet inslaan na het experiment van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFOE). 1) Een Europa waar de burger het voor het zeggen heeft: op individueel niveau, aangezien de EU – aangemoedigd door de COFOE – de rol van rechtstreekse participatieve democratie en burgers opnieuw onder de loep neemt en er een nieuwe vorm aan geeft, en hierbij put uit de ervaringen die in de antieke wereld, met name door de Feniciërs en in het oude Athene, zijn opgedaan. 2) Een polycentrisch Europa: op het niveau van de staten, terwijl onze Unie teruggrijpt op haar oorspronkelijk streven om de positie van kleinere en perifere lidstaten te verstevigen, zoals door onze vredestichters van de 18e eeuw is bepleit. 3) Een gedecentraliseerd Europa: uit geopolitiek oogpunt, door de voormalige Europese kolonies uit te nodigen om Europa bij te staan op zijn weg naar een postimperiale macht. Om optimaal gebruik te maken van het forum dat het Huis van de geschiedenis biedt, wil professor Nicolaïdis haar lezing geven in de stijl van haar doorlopende experiment met wat zij ‘immersief debatteren’ noemt, waarmee wordt aangeknoopt bij de tradities uit het oude Griekse theater.

Klik hier om u aan te melden voor dit online-evenement: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/kalypso_nicolaidis

Kalypso Nicolaïdis is buitengewoon hoogleraar mondiale aangelegenheden aan de EUI School of Transnational Governance in Florence, waar zij het Forum voor democratie van het EUI belegt. Zij heeft momenteel verlof van de University of Oxford en was hoogleraar aan de Kennedy School of Government van de Harvard University en aan de ENA. Zij heeft samengewerkt met tal van EU‑instellingen, onder meer als lid van de reflectiegroep van de Europese Raad over de toekomst van Europa, die werd voorgezeten door Felipe González (2008-2010).  Haar onderzoek heeft betrekking op interne en externe aspecten van de Europese integratie en op mondiale aangelegenheden, fora voor wederzijdse erkenning, ‘demoicratische’ theorie, transnationale juridische empathie en maatschappelijke solidariteit, mondiaal bestuur en internationale handel, duurzame integratie, postkolonialisme, mythe en politiek en het belang van nieuwe technologieën voor internationale betrekkingen. Haar laatste boeken zijn: A Citizen’s Guide to the Rule of Law – Why We Need to Fight for the Most Precious Human Inventions of All Time (met Adis Merdzanovic, 2021) en Exodus, Reckoning, Sacrifice: Three Meanings of Brexit (2019). Haar website: http://kalypsoNicolaidis.com/

Gespreksleider: Chris Burns, een Frans-Amerikaanse journalist en mediadeskundige met meer dan dertig jaar verslaggevingservaring in Europa, de Verenigde Staten, Afrika, Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Hij heeft verslag uitgebracht over gewapende conflicten, verkiezingen, financiële crises, natuurrampen en menselijke rampen, en filmfestivals. Chris is tevens media-adviseur en -trainer en ook videoproducent, en heeft panels geleid voor het Economisch Wereldforum, de OESO, de OVSE, de Verenigde Naties, de Wereldbank en de EU-instellingen. Hij studeerde politieke economie aan de University of California, Berkeley, en volgde postuniversitaire studies in Europa. Chris spreekt vijf talen en heeft zowel de Amerikaanse als de Franse nationaliteit.

Inleiding: dr. Constanze Itzel, directeur Huis van de Europese geschiedenis.

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa organiseert het Huis van de Europese geschiedenis een reeks onlinelezingen onder de titel ‘Envisioning Europe’. Van 22 juni 2021 t/m 19 juli 2022 nodigt het Huis van de Europese geschiedenis twaalf vooraanstaande historici uit om van gedachten te wisselen over het Europa van vroeger en nu. Ook deskundigen van buiten Europa leveren een bijdrage aan deze dialoog door de thema’s vanuit een extern perspectief te belichten. Elke lezing wordt gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie met gespreksleider.