Back to top

Serie lezingen ‘Envisioning Europe’: Mathieu Segers

Soort evenement: 
Online debat
Event Category: 
Our Events
Publiek: 
Volwassenen, Jongvolwassenen
Taal waarin het evenement plaatsvindt: 
Engels

Het Europa van de Europese integratie en zijn lotgevallen; verleden, heden en toekomst

 

Deze lezing gaat over het verleden, het heden en de toekomst van het Europa van de Europese integratie en het trans-Atlantische Westen. Heeft de multilaterale Westerse wereld nog toekomst? Deze wereld ontlook in de jaren veertig van de vorige eeuw, tegen de achtergrond van een gitzwart verleden met twee wereldoorlogen en de Grote Depressie. In hoeverre zijn de verwachtingen, successen en beloften van het ‘ingebedde liberalisme’ (Ruggie, 1982) en het verwante concept van een ‘sociale markt’ in het Europa van de Europese integratie nog geloofwaardig? In deze lezing worden deze vragen belicht vanuit een economisch en (geo)politiek perspectief. Daarnaast zullen we de geschiedenis van de Europese integratie bekijken vanuit een breder, meer diachroon perspectief, met aandacht voor verschijnselen die zich vóór 1950 in het hele Westen voordeden en episoden uit de hedendaagse internationale geschiedenis die in gemeenschappelijke lezingen over de geschiedenis van de Europese integratie vaak over het hoofd worden gezien. Het overkoepelende thema dat in deze lezing centraal staat is die ene ongemakkelijke vraag  wat is Europa? Na de val van de Berlijnse Muur schreef Jacques Derrida: ‘Het oude Europa lijkt alle mogelijkheden voor een discours en een tegendiscours over de vaststelling van zijn eigen identiteit te hebben uitgeput’. Dat is nog altijd waar. En toch staat vast dat Europa en de Europeanen dit zelfonderzoek moeten voortzetten. Deze lezing over de huidige stand van zaken omtrent de Europese Unie is een oefening in die oude Europese traditie van introspectie.

Schrijf je in voor dit online evenement

Mathieu Segers (1976) is hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht (UM). Daarnaast bekleedt hij de EuropaChair van de UM, en is hij in die hoedanigheid voorzitter van het academisch bestuur van het programma ‘Maastricht, Working on Europe’ (MWoE), dat wordt uitgevoerd via Studio Europa Maastricht. Segers was als Fulbright-Schuman Fellow verbonden aan het Center for European Studies van Harvard University (2010) en als Senior Research Fellow aan de faculteit Politiek en Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Oxford (2013). Van 2008 tot 2016 was hij hoofddocent Europese integratie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, waarna hij zich aansloot bij de UM en van 2016 tot 2020 de functie van decaan van University College Maastricht bekleedde. 

In zijn onderzoek richt hij zich op de geschiedenis en de voorgeschiedenis van de Europese integratie, de trans-Atlantische betrekkingen en de huidige Europese en EU-aangelegenheden. Zijn artikelen zijn verschenen in gerenommeerde internationale bladen, zoals Journal of Common Market Studies, Contemporary European History, The International History Review, Journal of Cold War Studies en Journal of European Integration History. Hij heeft diverse boeken geschreven, maar ook beleidsverslagen, onder andere als personeelslid van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zijn boek Reis naar het continent. Nederland en de Europese Integratie 1950 tot heden (Prometheus) won in 2013 de PrinsjesBoekenprijs (Nederlandse prijs voor het beste politieke boek). Het boek werd in 2019 opnieuw uitgegeven in een herziene versie, en in 2020 in een Engelse vertaling door Amsterdam University Press (The Netherlands and European Integration, 1950 to Present). 

Momenteel is Segers algemeen redacteur van het naslagwerk Cambridge History of the European Union, dat in 2023 zal verschijnen, en medevoorzitter van het interdisciplinaire, door de NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe; Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963)’, waarvoor hij de monografie schrijft. Daarnaast treedt Segers vaak op als commentator over Europese zaken in zowel Nederlandse als internationale media, en is hij columnist voor Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer. Ook maakt hij de podcast Café Europa.

Het gesprek wordt geleid door prof. Ludger Kühnhardt, directeur van het Onderzoekscentrum voor Europese Integratie van de Universiteit van Bonn (ZEI) en professor politieke wetenschappen. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van politiek en academisch advies, onder andere voor de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de voorzitter van het Europees Parlement, het parlement van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas), het West-Afrika-instituut (WAI), de European Humanities University en de Duitse Conferentie van katholieke bisschoppen.

Inleiding door dr. Constanze Itzel, directeur, Huis van de Europese geschiedenis.

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa organiseert het Huis van de Europese geschiedenis een serie onlinelezingen met de titel ‘Envisioning Europe’. Van 22 juni t/m 19 juli 2022 nodigt het Huis van de Europese geschiedenis twaalf vooraanstaande historici uit om van gedachten te wisselen over Europa toen en nu. Ook deskundigen van buiten Europa leveren een bijdrage aan deze dialoog door de thema’s vanuit een extern perspectief te belichten. Iedere lezing wordt gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie met gespreksleider.