Back to top

BEREIK

Bij alle promotieactiviteiten van het Huis van de Europese geschiedenis staan de volgende uitgangspunten voorop:

  • Het aantrekken van een groter publiek: wij ondernemen allerlei promotieactiviteiten om het museum meer bekendheid te geven en het aantal bezoekers en gebruikers te vergroten. Daarbij richten we ons ook op mensen die niet vaak in musea komen.
  • Toegankelijkheid: wij streven ernaar ons aanbod voor iedereen even toegankelijk te maken, ongeacht de plaats waar ons publiek zich bevindt, het opleidingsniveau, de leeftijd, de etnische herkomst, de fysieke mogelijkheden, de intellectuele vermogens, of de taal. Wij dragen er zorg voor dat onze tentoonstellingen, diensten en programma’s geschikt zijn voor iedereen.
  • Overleg en onderzoek: Aan al onze promotieactiviteiten gaat overleg en onderzoek vooraf. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze programma’s en activiteiten geschikt zijn voor het publiek en de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn.
  • Voortrekkersrol: het Huis van de Europese geschiedenis speelt een voortrekkersrol bij het opbouwen van netwerken, zodat het gemakkelijker wordt om partnerschappen en samenwerkingsverbanden met andere instellingen en organisaties aan te gaan.

Lopende projecten in het Huis van de Europese geschiedenis zijn onder meer de rondreizende tentoonstelling “Fake for Real”, de Europese democratielocaties en het partnerschap met Europese musea met betrekking tot afval: “Throwaway – a history of a modern crisis”.

Tonen 1 - 1 van 1 aantal onderwerpen