Back to top

Fake (f)or Real – de podcastreeks

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.” / “Je raakt niet in moeilijkheden door wat je doet. Je raakt in moeilijkheden door wat je denkt zeker te weten.”

Met deze uitspraak doelde Mark Twain op het feit dat mensen er vaak (begrijpelijkerwijs) van overtuigd zijn dat hun opvattingen feiten zijn. De term “fake” is zowel van toepassing op vervalste relieken als op frauduleuze wetenschappelijke bevindingen. Onze tijdelijke tentoonstelling Fake (f)or Real (Echt (of) fake), die is verlengd tot 30 januari 2022, buigt zich over de manieren waarop mensen zich in de loop der geschiedenis in hun eigen voordeel hebben bediend van vervalsingen. Vervalsen kan echter ook levens redden, tirannen om de tuin leiden en de waarden van een samenleving aan het licht brengen.

Onze podcastreeks neemt u mee achter de schermen van deze tentoonstelling. In aflevering 1 ontdekt u welke onderwerpen uiteindelijk niet in Fake (f)or Real zijn terechtgekomen, en krijgt u inzicht in het ontstaan van een tentoonstelling. Aflevering 2 gaat in op het ontwerp van de tentoonstellingsruimte en -installaties, en toont hoe historisch onderzoek en creativiteit kunnen samengaan. Aflevering 3 onthult hoe de elementen van de tentoonstelling zijn vervoerd en hoe ze worden beschermd. U hoort waarom het beheer en de bewaring van collecties zo belangrijk is, met name in de context van de COVID-19-pandemie. Rond een tentoonstelling worden ook evenementen en pedagogische programma’s uitgewerkt. Hoe dat gebeurt, komt u te weten in de laatste aflevering, aflevering 4.

De podcastreeks, beschikbaar op Spotify en Soundcloud, belicht de veelzijdige activiteiten van ons team en onze partners. Professionals uit de museumsector en aspirant-professionals kunnen uit de reeks leren en inspiratie opdoen.