Back to top

Hoe kunt u meedoen aan Rail Recollections?

Het Huis van de Europese geschiedenis wil graag een bijdrage leveren aan dit programma en stelt daarom een onlineverzameling samen van persoonlijke verhalen over internationale treinreizen met het oog op een gemeenschappelijke en vormende Europese ervaring.

Kunt u ons een korte video over dit onderwerp opsturen, waarin u op de volgende vragen ingaat?

 • Welke herinneringen heeft u aan internationale treinreizen? Is er een bijzondere treinreis waarover u ons iets zou willen vertellen?
 • Welke impact heeft de mogelijkheid om (niet) met de trein te kunnen reizen toen op u gehad?
 • Wat heeft meer indruk op u gemaakt: de reis of de bestemming?
 • Welke invloed hebben deze ervaringen gehad op uw huidige leven?

Technische specificaties:

 • Stel uzelf en, indien van toepassing, de organisatie waarvoor u werkt eventjes voor.
 • De video mag niet langer duren dan 120 seconden (inclusief de pauzes tussen de antwoorden). Uw video mag in elk van de 24 officiële talen worden opgenomen.
 • Voor een goede geluidskwaliteit stellen wij voor een microfoon of een handsfreeset te gebruiken óf de video in een rustige omgeving op te nemen.
 • Als u een video-opname instuurt, stuur dan gerust ook afzonderlijke bestanden met foto’s in (voorzien van de nodige informatie over auteursrechten). Wij voegen deze dan eventueel aan de video toe.
 • De voorkeur gaat hierbij uit naar een van de volgende formaten: jpeg, mp4, mov.
 • Stuur uw bijdrage via WeTransfer naar historia-press@ep.europa.eu, of kopieer uw bijdrage in deze Google Drive-folder.
 • Geef hier uw toestemming dat wij uw bijdrage op onze website mogen plaatsen, in het museum mogen tonen en fragmenten ervan via onze socialemediakanalen mogen verspreiden.

Achtergrond:

Sinds jaar en dag zijn treinen en de mogelijkheid om daarmee over de regionale en nationale grenzen heen te reizen van cruciaal belang geweest voor Europa en de Europeanen. Vanaf de jaren veertig van de 19e eeuw werden in het hele continent in sneltreinvaart spoorwegnetten aangelegd. Met dit nieuwe vervoer- en communicatiemiddel werd de reistijd veel korter. De komst van de trein heeft er bovendien voor gezorgd dat wij nu een totaal ander besef van tijd en ruimte hebben. Tijdens de industriële revolutie werd de trein gezien als hét symbool van vooruitgang en moderniteit.

Helaas is de trein in het verleden ook voor duistere doeleinden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van treinen voor de exploitatie van de hulpbronnen van toenmalige koloniën, of het vervoer van legertroepen in tijden van oorlog. Het weerzinwekkendste voorbeeld vond plaats ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, toen veewagens werden ingezet voor de deportatie van miljoenen Europese Joden. Na de oorlog werd de trein een vervoermiddel dat in heel Europa het toerisme en mobiliteit stimuleerde en bijgevolg bijdroeg tot de Europese integratie en de europeanisering.  Toen de trein werd uitgevonden, stond hij symbool voor de versnelling van de samenleving. Tegenwoordig staat hij echter symbool voor de behoefte aan vertraging en een duurzamere manier van reizen.

Vandaag zijn vrij verkeer en reizen over de grenzen heen nog steeds heel belangrijke thema’s, bijvoorbeeld in het licht van de grenscontroles tijdens de COVID-19-pandemie en de bezorgdheid in de lidstaten over immigratie, die anti-Europese gevoelens in de hand werkt. Treinen zijn vanuit milieu-, economisch en cultureel oogpunt een brandend actueel beleidsthema. Met de trein kan de koolstofemissie namelijk worden verminderd, kunnen goederen en werknemers over de grenzen heen naar hun bestemming worden gebracht en hebben jongeren de mogelijkheid om tijdens hun vormingsjaren een nieuwe horizon te verkennen.