Back to top

Inleiding tot 'In het nieuws'

door Taja Vovk van Gaal, hoofd academisch projectteam

 

In maart 2017 ging de website van het Huis van de Europese geschiedenis online en verwelkomde zij haar eerste digitale bezoekers. Ik hoop dat uit de tentoonstellingen, evenementen en interactieve inhoud op deze website een rijk, pakkend verhaal naar voren komt dat de academische en de virtuele wereld bijeenbrengt.

De oprichting van het Huis - zowel de fysieke oprichting in Brussel als de virtuele oprichting - komt op een cruciaal moment voor Europa. De geschiedenis is meer dan ooit aanwezig in het publieke debat. Snelle veranderingen geven ons continent opnieuw vorm.

Met het verdwijnen van de laatste getuigen van de tragische gebeurtenissen waaraan zeventig jaar geleden een einde kwam, wordt de band met het verleden verbroken. Het belang van het leveren van voortdurende inspanningen om conflicten te voorkomen en de vrede te handhaven is voor jongere generaties niet meer vanzelfsprekend.

Het Huis moet mensen met verschillende achtergronden, uit Europa en daarbuiten, een beter inzicht geven in de recente geschiedenis in samenhang met de voorgaande eeuwen, waarin ideeën en waarden gedurende vaak lange en pijnlijke processen vorm hebben gekregen.

Om een toekomst op te bouwen is het volgens ons noodzakelijk om onze daden kritisch tegen het licht te houden en inspiratie op te doen om lering te trekken uit de verworvenheden en fouten van de generaties vóór ons.

De rubriek 'In het nieuws' is het kloppend hart van het Huis: ze leidt een eigen leven. De rubriek bevat een schat aan nieuwe informatie, van interviews achter de schermen tot voorvertoningen van onze nieuwste objecten, inzichten van deskundigen, interessante toekomstige evenementen en nieuwe tentoonstellingen.

U kunt erin grasduinen, informatie delen, zelf een bijdrage leveren en bovenal stilstaan bij de vraag hoe het verleden van Europa in het heden tot uiting komt.