Back to top

In memoriam : Professor Włodzimierz Borodziej (1956-2021)

Het Huis van de Europese geschiedenis (HEH) heeft een van zijn grondleggers verloren. Professor Włodzimierz Borodziej, die op 12 juli jongstleden is overleden, was een vooraanstaand historicus met als specialisme de recente geschiedenis van Polen en Midden- en Oost-Europa.

Professor Borodziej, die reeds geruime tijd hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Warschau was, werd benoemd tot lid van het deskundigencomité van het HEH-project. Dit comité was verantwoordelijk voor de uitwerking van het verhalend kader van het museum, de zogenoemde “conceptuele basis van het HEH”. Van 2009 tot 2019 was hij voorzitter van het academisch comité van het HEH, een van de twee bestuursorganen van het museum. In die hoedanigheid heeft hij een rol gespeeld bij de ontwikkeling, opening en beginjaren van het museum. Met zijn kennis en fijnzinnigheid drukte professor Borodziej zijn stempel op de manier waarop het HEH de wisselvalligheden van de 20e eeuw in beeld bracht, vooral wat Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog betreft.

Degenen die in de loop der jaren bij het HEH-project betrokken waren, vonden professor Borodziej bovenal een vriendelijke en waardevolle collega. Hij trad de laatste tijd moedig op tegen de politieke onrust en uitdagingen in zijn vaderland. Hij was een integer man die de Europese waarden verdedigde. Hij zal enorm worden gemist, maar nooit worden vergeten.

Namens de raad van bestuur, het academisch comité en het team van het Huis van de Europese geschiedenis betuigen we onze oprechte deelneming aan de familie van professor Borodziej.