Back to top

Nieuwe veiligheidsmaatregelen voor bezoekers van het Huis van de Europese geschiedenis

Let op: vanaf 15 oktober 2021 moet je voor toegang tot het museum een Covid Safe Ticket tonen.

Binnen zijn gezichtsmaskers verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Ze worden ook aanbevolen voor kinderen.

RESERVERINGEN

Moet ik van tevoren reserveren?

Ja, momenteel zijn alle bezoekers verplicht om van tevoren te reserveren. Eén reservering volstaat wanneer een bezoeker begeleid wordt door leden van hetzelfde huishouden. U moet een telefoonnummer opgeven voor het geval dat een tracering van contacten nodig is. Zorg ervoor dat u op het door u gereserveerde tijdstip aanwezig bent, zodat alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen kunnen worden nageleefd.

Met wie kan ik het Huis van de Europese geschiedenis bezoeken?

Op grond van de huidige Belgische wetgeving mag het museum voorlopig alleen individuele bezoekers of bezoekers uit hetzelfde huishouden ontvangen. Groepen zijn niet toegestaan.

Hoe kan ik een bezoek aan het Huis van de Europese geschiedenis reserveren?

Er kan via deze link worden gereserveerd. Hier kan ook worden gereserveerd voor één huishouden, d.w.z. mensen die onder één dak wonen. Bezoekers worden elke tien minuten toegelaten.

Wanneer kan ik een bezoek reserveren?

Gedurende de openingstijden mogen bezoekers om de tien minuten naar binnen.Om 17u20 kan je de laatste reservatie maken. Wanneer er nog plaats is, kunnen bezoekers zonder reservering bij de ingang van het museum het volgende tijdvak van 10 minuten reserveren.

Moet ik mijn reservering tonen bij de ingang?

Bezoekers moeten hun reserveringsbevestiging afdrukken en deze op de dag van het bezoek meenemen of op hun mobiele telefoon laten zien.

 

BEZOEKERSERVARING

Hoe lang duurt een bezoek?

Een bezoek aan het Huis van de Europese geschiedenis duurt ongeveer anderhalf uur.

Welke hygiënemaatregelen gelden bij binnenkomst?

Het Huis van de Europese geschiedenis leeft tijdens deze gezondheidscrisis de nationale gezondheidsvoorschriften volledig na.

Bezoekers dienen hun eigen mondkapje mee te nemen en dit tijdens het bezoek te dragen. Hun lichaamstemperatuur wordt gemeten met een scanner.

Bezoekers met een lichaamstemperatuur van meer dan 37,7 °C mogen het gebouw niet binnengaan.

Wat gebeurt er als ik positief test op coronavirus en eerder het museum heb bezocht?

In overeenstemming met het Belgische ministerieel besluit van 28 oktober 2020 moet een bezoeker die positief is getest op coronavirus en eerder het museum heeft bezocht ons hiervan op de hoogte stellen via dit contactadres.

Moeten kinderen onder de 12 jaar ook een mondkapje dragen?

Nee, aanbevolen wordt om alleen kinderen van 12 jaar en ouder een mondkapje te laten dragen.

Vinden er rondleidingen plaats?

Nee, om veiligheidsredenen vinden er geen rondleidingen plaats.

Vinden er rondleidingen, zelfstandige bezoeken of workshops voor scholen plaats?

Nee, rondleidingen en workshops voor scholen zijn om veiligheidsredenen niet mogelijk.

Kunnen bezoekers nog steeds deelnemen aan de lunchrondleidingen op dinsdagen?

Momenteel bieden wij geen rondleidingen aan. Daarom zullen er pas vanaf dinsdag 16 juni 2020 weer lunchrondleidingen plaatsvinden.

Welke hygiëneregels gelden voor het gebruik van de tablet?

Het Huis van de Europese geschiedenis heeft een alternatieve audiogids ontwikkeld die u via uw eigen apparaat kunt beluisteren wanneer u geen gebruik van de tablet wilt maken. De links zijn te vinden op alle webpagina’s van de rubriek Tijdelijke Tentoonstelling.

Uw gereinigde tablet is zoals gewoonlijk verkrijgbaar op de eerste verdieping. Na uw bezoek kunt u de tablet weer inleveren op de zesde verdieping, waar deze onmiddellijk door onze medewerkers wordt gedesinfecteerd. De tablet wordt voor en na uw bezoek gereinigd.

U wordt geadviseerd uw eigen koptelefoon voor de audiogids en de tablet mee te brengen.

Moet ik een specifieke looproute volgen in het museum?

Ja, overeenkomstig de Belgische wetgeving moeten bezoekers een specifieke looproute door het museum volgen. U volgt daarbij één richting en de route wordt aangegeven op de vloer en de panelen.

 

TENTOONSTELLINGSRUIMTEN

Kan ik al het interactieve audiovisuele materiaal in de tentoonstellingsruimten gebruiken?

Bezoekers kunnen nog steeds de interactieve touchscreens gebruiken. Deze worden regelmatig gereinigd door medewerkers van het museum.

Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers de rolodex op de derde verdieping niet inzien.

Kunnen alle verdiepingen van het museum bezocht worden?

Ja. Bezoekers dienen de gemarkeerde looproute te volgen. Deze route staat op de vloer aangegeven.

Zijn de ontdekkingsruimten voor gezinnen toegankelijk?

Ja, alle ontdekkingsruimtes voor gezinnen in het hele museum zijn weer open.

Is er in de gezinsruimten nog ondersteuning door een medewerker van het museum mogelijk?

Ja, begeleiding op woensdag (van 13u tot 18u) en in het weekend (hele dag) is weer mogelijk.

 

LEERMIDDELEN VOOR SCHOLEN EN GEZINNEN

Is er gedrukt informatiemateriaal beschikbaar?

 

Nee, om veiligheidsredenen wordt geen gedrukt materiaal verstrekt. Wel kunt u op de website van het Huis van de Europese geschiedenis uitvoerige informatie vinden. www.historia-europa.ep.eu

 

Worden de activiteitenbladen Zoek, analyseer en bespreek of Leren over de EU verstrekt?

Nee, om veiligheidsredenen is het verstrekken van activiteitenbladen momenteel niet toegestaan.

Wanneer bezoekers hun eigen uitgeprinte versie meenemen, kunnen ze deze gebruiken in de tentoonstellingsruimten.

Worden er Prof Packs aan leerkrachten verstrekt?

Nee, om veiligheidsredenen is het verstrekken van Prof Packs niet toegestaan.

Waar zijn de leermiddelen te vinden?

De leermiddelen zijn te vinden op de website van het Huis van de Europese geschiedenis: www.historia-europa.ep.eu,, in de rubriek “Ontdek”. Leerkrachten kunnen via de online “Activiteiten voor in de klas” toegang krijgen tot 5 thematische leermiddelen: conflict, mensenrechten, migratie, communicatie en identiteit. De leermiddelen zijn beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND MET COVID-19

Wordt er plexiglas aangebracht in bepaalde zones waar veel contact tussen mensen plaatsvindt?

Ja, in bepaalde gedeelten van het museum waar veel contact tussen mensen plaatsvindt wordt plexiglas aangebracht.

 

VOORZIENINGEN VOOR BEZOEKERS

Zijn er rolstoelen beschikbaar?

Ja, er zijn nog altijd twee rolstoelen beschikbaar.

Kan ik de liften gebruiken?

Bezoekers maken gebruik van de centrale trap om naar boven te gaan en zij gaan langs de brandtrap weer naar beneden. De uitgang is bij de winkel. Zo wordt de looproute gevolgd.

Uitsluitend bezoekers die slecht ter been en medewerkers van het museum mogen gebruikmaken van de liften.

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen die dringend gebruik van de wc moeten maken.

Kan ik mijn persoonlijke bezittingen opbergen?

Bezoekers kunnen gebruik maken van de garderobe (vanaf maandag 6 september 2021). Kluisjes worden na elk gebruik gedesinfecteerd. 

 

CAFÉ EUROPA

Is Café Europa geopend?

Café Europa is momenteel tot nader orde gesloten.

Twee automaten en een waterfontein zijn toegevoegd op de begane grond voordat ze het museum verlaten.

 

Brussels Health Safety Label