Back to top

Als gelijken behandeld? – Mensenrechten

Leeftijd: 
12-15
BESCHRIJVING

Dit thema behandelt de belangrijkste categorieën rechten die onder het overkoepelende begrip "mensenrechten" vallen en laat de leerlingen nadenken over het evenwicht tussen rechten en verantwoordelijkheden. Er worden actuele en historische voorbeelden gegeven uit Europa en uit de rest van de wereld om leerlingen te laten kennismaken met dit onderwerp en om ze te laten nadenken over hun eigen standpunten ten aanzien van een aantal ingewikkelde ethische scenario's. Zo komen onder meer aan de orde: de eerbiediging van de rechten van andere mensen, het conflict tussen culturele gewoonten en mensenrechten, en de vraag of het in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zou kunnen zijn mensenrechten op te schorten.