Back to top

Haviken en duiven – Conflict

Leeftijd: 
6-11
BESCHRIJVING

Er kunnen veel redenen zijn voor mensen of groepen om met elkaar in conflict te komen. Daarnaast zijn er doelen die we niet in ons eentje kunnen bereiken. Dit thema heeft betrekking op de dynamiek van oorlog en vrede en kijkt naar bepaalde interactiepatronen, zoals winnaars en verliezers, pacifisten en oorlogszuchtigen. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat het Europa van vandaag grotendeels het resultaat is van enerzijds een geschiedenis van oorlog, bezetting en vernietiging en anderzijds een geschiedenis van solidariteit, onderhandeling en verzoening.