Back to top

MISSIE EN VISIE

VISIE

Het Huis van de Europese geschiedenis heeft de ambitie het toonaangevende museum te worden over fenomenen die de naties overschrijden en hun stempel hebben gedrukt op ons continent. De geschiedenis wordt er bekeken vanuit Europees perspectief. Er wordt aandacht besteed aan onze gedeelde ervaringen, hoe deze met elkaar verband houden en op welke punten ze overeenkomen of op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het museum heeft tot doel in heel Europa een leerproces op gang te brengen over fenomenen met een transnationaal aspect.

MISSIONSTATEMENT

Het Huis van de Europese geschiedenis biedt mensen van alle leeftijden en achtergronden een forum om kennis te vergaren, na te denken en van gedachten te wisselen. Onze doelstelling is in de eerste plaats het inzicht in de complexe Europese geschiedenis te vergroten. We willen bezoekers ertoe aanzetten ideeën uit te wisselen en veronderstellingen in vraag te stellen.

In de museumopstelling is er bewust voor gekozen de uiteenlopende invalshoeken en interpretaties van de geschiedenis van Europa in de verf te zetten. Niet alleen herinneringen die we delen, maar ook herinneringen die ons verdelen, komen aan bod. We geven een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Europese integratie en de gebeurtenissen die daartoe de aanzet hebben gegeven. Het Huis van de Europese geschiedenis is een project van het Europees Parlement en maakt deel uit van het bezoekersaanbod van deze instelling, maar het museum is in wetenschappelijk opzicht onafhankelijk.

Met onze transnationale collectie, onze tentoonstellingen en onze programma's bezorgen we bezoekers een verrassende en inspirerende ervaring. We treden ook naar buiten en gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden, met als doel de Europese dimensie meer aan bod te laten komen in debatten, tentoonstellingen en onderwijs over geschiedenis. Het museum is een plek voor ontmoeting en uitwisseling. Door het verleden te belichten in al haar aspecten bouwen we bruggen naar het heden, naar wat vandaag in Europa actueel is.