Back to top
“Handmasker”, Anna Vasof, Wenen, Oostenrijk, maart 2020 - Collectie van het Huis van de Europese geschiedenis, Brussel © Anna Vasof, Oostenrijk

“De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn kortademigheid en ademhalingsproblemen. Er zijn echter veel meer aspecten van het leven die door dit virus worden verstikt... tal van in de grondwet vastgelegde mensenrechten zijn tijdens de coronacrisis in veel Europese landen onderdrukt, hetgeen tot sociale verstikking van duizenden burgers heeft geleid.” Anna Vasof