Back to top
Anonieme boodschap als reactie hierop, Valence, Frankrijk, eind maart 2020

Ook al worden ze gezien als helden of heiligen – medisch personeel kreeg ook te maken met angst en wantrouwen. In een aantal Europese landen hebben de media melding gemaakt van discriminatie of agressie jegens medisch personeel, bijvoorbeeld door buurtgenoten die bang waren besmet te raken met het coronavirus. Gelukkig stonden hier ook uitingen van steun en solidariteit tegenover.

Geschonken aan het Huis van de Europese geschiedenis te Brussel.