Back to top
“Waar applaudisseren we voor? Voor gezondheid, voor leven. Laten we voortaan gaan voor gezamenlijke middelen, zonder kapitalisme.” Spandoek voor steun en protest, Vorst/Forest (Brussel), april 2020

Artsen en verpleegkundigen hebben de mensen die hen steunden weliswaar langs verschillende wegen bedankt, maar zij hebben ook in heel Europa massaal geprotesteerd tegen het gebrek aan bescherming, dat ervoor zorgde dat zij extreem vatbaar waren voor het virus.

Geschonken aan het Huis van de Europese geschiedenis te Brussel.