Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Ondanks het coronavirus bleef de organisatie Hurstin apu (“Hursti Hulp”) levensmiddelen verstrekken aan arme en behoeftige mensen in de wijk Kallio in Helsinki, 17 april 2020. Vanwege de lockdown stonden mensen niet meer in de rij en werden de levensmiddelen verstrekt zodra iemand verscheen. De liefdadigheidsorganisatie verstrekt het hele jaar voedsel- en kledingpakketten aan behoeftigen en organiseert allerlei evenementen.