Back to top
© Blaž Verbič

Een van de belangrijkste kenmerken van moppen is dat ze mondeling worden doorgegeven. Maar in deze situatie, waarin we gedwongen waren thuis te blijven, ging alles via internet en de moderne communicatiemiddelen.