Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Piltdown-mens

Wetenschap streeft naar feitelijkheid aan de hand van empirisch onderzoek. Toch geven wetenschappers in hun werk ook onvermijdelijk blijk van partijdigheid. Anderen verdraaien met opzet onderzoek voor persoonlijk gewin. Charles Dawson was zo iemand. Het duurde veertig jaar voordat het bedrog van de Piltdown-mens uit 1912 aan het licht kwam, omdat het verhaal ingang vond bij paleontologen die erop gebrand waren om hun eigen theorieën bevestigd te zien. De onthulling van dit bedrog is tekenend voor de kracht van de wetenschappelijke methode. In tegenstelling tot religieuze doctrines of ideologieën kan wetenschappelijke kennis worden weerlegd of bewezen.