Back to top
© Huis van de Europese geschiedenis, België

Kopergravure van Ossians Zwanenzang, door Johan Frederik Clemens - Kopenhagen, 1787

Geschiedenis, literatuur en kunst werden belangrijke politieke instrumenten bij de totstandkoming van nationale identiteiten in het Europa van de achttiende en negentiende eeuw. De behoefte om “de leemtes op te vullen” gaf aanleiding tot talrijke vervalsingen. Met elke “ontdekking” kon men zeer ver teruggaan in de geschiedenis van een volk en zodoende de loftrompet steken over de eigen culturele superioriteit. Veel verhalen werden verteld door een nationale “Homerus” en gingen erover dat het eigen land de bakermat van de Indo-Europese beschaving vormde. Deze verhalen hebben lange tijd veel invloed gehad, ook nadat ze verzonnen bleken te zijn.