Back to top
© Huis van de Europese geschiedenis, België

Poster waarop de Dreyfusaffaire wordt uitgelegd als het “Verhaal van een verrader” - Frankrijk, 1899

In 1894 is er een document gevonden waarin werd aangeboden Franse militaire geheimen aan Duitsland te verkopen. Dit misdrijf mocht niet onbestraft blijven. In grote haast werd er een aanklacht in elkaar geflanst tegen Alfred Dreyfus, de enige Joodse officier in de generale staf van het Franse leger. Op basis van vervalste documenten, een “geheim dossier” en vergezochte “deskundigenverslagen” werd Dreyfus beschuldigd van verraad en veroordeeld tot militaire degradatie en levenslange verbanning. De “Dreyfusaffaire” verdeelde Frankrijk, deed het antisemitisme oplaaien en bracht de beïnvloedbaarheid van het gerechtelijk apparaat aan het licht.