Back to top
© House of European History, Belgium

Czech translation of the Protocols of the Elders of Zion - 1925

In een samenzweringstheorie gaat het erom dat een geheime, zeer invloedrijke groep mensen de oorzaak is van dramatische en ogenschijnlijk onverklaarbare gebeurtenissen. In de Protocollen van de wijzen van Sion, gepubliceerd in Rusland tijdens de tsarentijd in 1903, werden zogenaamd Joodse plannen voor wereldoverheersing aan het licht gebracht. Deze vervalsing in de vorm van een samenzweringstheorie werd de meest invloedrijke antisemitische tekst van de afgelopen honderd jaar. Hoewel de tekst al snel een vervalsing bleek te zijn, verspreidden de ideeën zich, met verschrikkelijke gevolgen.