Back to top
Europa als de maagd Maria
Bazel, Zwitserland, (1588) 1628
Uit 'Cosmographia' van Sebastian Münster (1488-1552)
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Geografische precisie is op de middeleeuwse kaarten van ondergeschikt belang. Christelijke boodschappen en symboliek nemen op deze kaarten een belangrijker plaats in. In de renaissance wordt het continent Europa weergegeven als de maagd Maria, waarmee de christelijke identiteit van Europa tot uitdrukking komt.