Back to top
©-Studio Harm Rensink

In het deel Tumult en eenheid schetsen we de rol van de poster als instrument en getuige van de ideologische ontmoetingen en confrontaties die sinds de Eerste Wereldoorlog de Europese geschiedenis hebben bepaald. De titel is een verwijzing naar de vijandigheden en spanningen die ten grondslag liggen aan de ideologische strijd en gewapende conflicten in Europa in de 20e eeuw. Tegelijkertijd geeft de titel ook blijk van de wil om samen te werken en door middel van gezamenlijke en vreedzame inspanningen naar de toekomst toe te werken.