Back to top
Afbeelding van posterontwerpstation

Posters zijn dragers van informatie, maar ze kunnen ook educatief of zelfs manipulatief zijn. Ze geven blijk van de maatschappelijke strijd om ideeën, macht of rijkdom en geven de burgers een hoorbare stem in verschillende sociale, culturele of politieke kwesties. Anders uitgedrukt, kunnen posters instrumenten en getuigen zijn van ideologische confrontaties in de Europese geschiedenis omdat ze een zeefdruk van de toenmalige situatie zijn en (ze) een kostbaar archief aan Europese verhalen vormen. Dit onderwerp is dus zowel voor burgers als voor jongere studenten een geschikt leerinstrument om mediageletterdheid te bevorderen en de historische evolutie van de “publieke ruimte” in Europa te verkennen.