Back to top
Het Achterhuis”/ “The Diary of a Young Girl
Anne Frank (1929-1945)
Amsterdam, Nederland, 1947
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Herinneringen zijn subjectief en worden in hoge mate beïnvloed door de omstandigheden. Het dagboek van Anne Frank, een Joods meisje dat tijdens de nazibezetting was ondergedoken in Amsterdam, is een boek van wereldfaam geworden. Dit soort getuigenissen maken de geschiedenis persoonlijk en zijn soms veelzeggender dan historische onderzoeken.