Back to top
'Opwerping van barricades'
Duitse Bond, ca. 1850
Bouwspeelgoed
Hout, papier
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België
© European Union 2016 / House of European History, Brussels, Belgium

Revolutionairen in heel Europa keren zich tegen de voorrechten van de adel en de traditionele orde. Met name de revoluties van 1848-1849 zijn een mijlpaal in de strijd voor gelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en mensenrechten, doelstellingen die nog altijd sterk doorklinken in onze huidige maatschappij.