Back to top
Klassenfoto
Bulgarije, jaren zestig van de twintigste eeuw
Privécollectie

In deze periode werden de Europese onderwijsstelsels grondig hervormd. Overheidssubsidies namen op alle niveaus toe dankzij de snel groeiende economieën en de verzorgingsstaat, waardoor het onderwijs voor meer kinderen en jongeren toegankelijk werd – onderwijs was niet langer een voorrecht van een kleine minderheid.