Back to top
"Abortus. Wanneer gaan vrouwen nu eindelijk beslissen?"
België, 1976
Voorpagina van een tijdschrift
Reproductie
Institut d’Histoire Ouvrière, Economique et Sociale, Seraing, België
Institut d'Histoire Ouvrière, Economique et Sociale, Seraing, Belgium

Steeds meer vrouwen wezen op de nog immer bestaande ongelijkheid van mannen en vrouwen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De meeste vrouwen hadden weliswaar stemrecht, maar stuitten nog altijd op discriminatie en beperkte vrijheden in het openbare en privéleven. Het feminisme kwam op als actieve beweging die een einde wilde maken aan de dominante rol van de man en die een daadwerkelijk gelijke samenleving tot stand wilde brengen.