Back to top
Nep-Europese munt
Italië, 1965
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Enkele politici, maatschappelijke groeperingen en bedrijven hadden al jaren aangedrongen op de invoering van een gemeenschappelijke munt. Al in 1969 hadden de Europese leiders een economische en monetaire unie overwogen, en in de jaren zestig en zeventig vond een aantal betogingen plaats ter ondersteuning van dit initiatief.