Back to top
Overzicht van merktekens voor gevangenen
Concentratiekamp Dachau, Duitse Rijk, ca. 1938-1942
Reproductie
KZ-Gedenkstätte Dachau, Dachau, Duitsland
Bundesarchiv, Bild 146-1993-051-07 / CC-BY-S.A 3.0, Koblenz, Germany

Het naziregime onderdrukte zijn vijanden op meedogenloze wijze en zorgde er tevens voor dat degenen die vanwege hun politieke oppositie, burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet als een gevaar voor de veiligheid werden beschouwd, in concentratiekampen terechtkwamen.