Back to top
Puinruimende vrouwen
Tallinn, Estland, 1945
Foto
Rahvusarhiiv, Tallinn, Estland

Een acuut tekort aan mannen hield in dat de wederopbouwwerkzaamheden veelal werden uitgevoerd door vrouwen, jongeren en oorlogsgevangenen.