Back to top
80 000 pagina's EU-wetgeving
Nederland, 2003
Rem Kolhaas
Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Wat is Europeanisering? Het houdt in dat alle lidstaten van de EU gezamenlijke wetten goedkeuren en invoeren, waardoor ze gezamenlijk hun belangen kunnen nastreven en naar elkaar toe kunnen groeien. Deze wetten staan bekend onder de naam acquis communautaire en zijn in de loop van een aantal decennia ontwikkeld. Landen die lid worden van de EU moeten deze wetten in hun nationale rechtsstelsel opnemen.