Back to top
Drie schaaltjes met afbeeldingen van Nederlanders
Nagasaki, Japan, achttiende eeuw
Porselein
Nagasaki Museum of History and Culture, Nagasaki Japan

Een aantal Europese mogendheden stichtten handelsondernemingen zodat zij handel konden drijven met landen in het Verre Oosten. In de zeventiende eeuw was de belangrijkste handelsonderneming de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie.