Back to top
Bij een stemming gebruikte scherf waarmee Themistocles werd aangewezen als banneling
Athene, Griekenland
vijfde eeuw voor Chr.
Klei
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς/ Museum van de Oude Agora, Athene, Griekenland

Democratie is een bestuursvorm waarin de bevolking het recht op zelfbeschikking bezit en politieke beslissingen door de meerderheid van de burgers worden genomen. Pas in de twintigste eeuw breidden Europese democratieën het stemrecht uit tot alle volwassen burgers.