Back to top

PERSBERICHTEN

Jonge Europeanen Presenteren Perspectieven over Oorlog en Vrede

18 sep 2018

“Stilzwijgende sporen” opent in het Huis van de Europese geschiedenis

In het Huis van de Europese geschiedenis zijn uiteenlopende gedachten en visies over het verleden welkom. Het is een plaats waar we onze herinneringen kunnen aaneenknopen en confronteren. Het museum opent vandaag een tentoonstellingsruimte met standpunten van jongeren over oorlog en vrede. Maar dat is niet alles: een extra ruimte nodigt de bezoekers uit om actief deel te nemen en interactieve gedachtenmappen rond de pakkende thema’s van “Stilzwijgende sporen” in te vullen. Ook een participatief stripboek kun je hier mee realiseren, als een creatieve aaneenschakeling van collectieve herinneringen.

Museumdirecteur Constanze Itzel: “We nodigen iedereen van harte uit om verhalen van verlies te delen en hoop over de toekomst te uiten. Kom mee de lege etalages vullen en je verhaal op de wand achterlaten. Dit Huis is er voor jouw verhalen, net zoals voor de verhalen van deze jongeren."

Hoe stel je afwezigheid tentoon in een museum? Door te gaan spoorzoeken in herinneringen. Dat is precies wat zeventien jongeren uit verschillende hoeken van Europa deden. Ze brachten objecten samen die verbonden zijn met hun persoonlijke en gemeenschappelijke verhalen over oorlog en vrede in Europa. Oorlog als oorzaak van afwezigheid en verlies was hun vertrekpunt voor een event rond de thema’s verlies, pijn, herinnering en hoop. Kunstenaar Guglielmo Manenti slaagde erin een stem te geven aan de objecten door de achterliggende verhalen om te toveren in illustraties.

Met deze bijdrage van “Stilzwijgende sporen” hoopt de groep een nieuwe dialoog te openen over het engagement voor een vreedzaam Europa. Dit project is het resultaat van een interculturele dialoog tijdens een geschiedenis-lab dat plaatsvond van 16 tot 26 augustus 2018 in het Duitse Osnabrück, in het kader van het Europees jaar voor het culturele erfgoed. Het Huis van de Europese geschiedenis organiseert dit project als onderdeel van haar taak om ruimte te bieden voor uiteenlopende perspectieven, waar Europeanen hun verschillende herinneringen van een gemeenschappelijk verleden kunnen vergelijken en tegenover elkaar stellen. Deze ruimte met beschouwingen van jongeren over het verleden en hun hoop voor de toekomst is een eerste symbolische stap om een forum te bieden voor een verscheidenheid van stemmen.

Neem voor meer informatie contact op met William Parker-Jenkins, persvoorlichter william.parker-jenkins@ep.europa.eu +32 2 283 0541

Afbeeldingen, video’s en documenten die in de media zijn verschenen over het project Stilzwijgende sporen, zijn te vinden op:

https://drive.google.com/open?id=1pMtf_MTBeXGbkCGLuJZMU94bqe3USVV_