Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nederland

Jongeren en jeugdbewegingen in Europa spraken zich uit voor vrede en die trachtten ze te bewerkstelligen door over landsgrenzen heen te opereren. De jeugd werd voorgesteld als mooi, sterk en kenmerkte zich – met vredessymbolen – door een internationale verbondenheid in de strijd voor de vrijheid. Overal in Europa werden internationale jeugdbijeenkomsten en -kampen georganiseerd in het teken van de naoorlogse verzoening.

De Koude Oorlog bracht verandering in die situatie. Oost-Europa raakte geïsoleerd vanwege de dominantie van de Sovjet-Unie en de brede internationale uitwisseling werd verstoord. De jeugd werd een wapen in de propagandaoorlog tussen Oost en West.