Back to top

PERSBERICHTEN

Het Huis van de Europese geschiedenis opent de tijdelijke tentoonstelling “Weggooien – De geschiedenis van een moderne crisis”

18 feb 2023

Een historische kijk op afval, het zichtbaar gedeelte van de milieucrisis.
 
Van 18 februari 2023 tot 14 januari 2024 stelt het Brussels museum gewijd aan de recente geschiedenis van het continent een onuitgegeven blik op de geschiedenis van ons afval voor. Van de industriële revolutie tot de excessen van de consumptiemaatschappij traceert de tentoonstelling diepgaande veranderingen in de manier waarop we ons afval beheren en bekijken.

Voor Christine Dupont, curator van de tentoonstelling “maakt afval deel uit van ons leven. Daarom verdient het onze aandacht, net als de personen die het verwerken, op welke manier dan ook – want afval is een spoor van ons leven in het verleden en het nu, en waarom niet in de toekomst. Maar ook omdat het een teken is dat ons moet aanzetten om te handelen voor een duurzamere wereld.”


Fragmenten uit het bronzen tijdperk, stalen van witte doeken die in de papierindustrie werden gebruikt in de 19e eeuw, elektronische toestellen... Afval toont ons iets, of het nu industrieel of huishoudelijk is, giftig of herbruikbaar. Hoewel we de neiging hebben om niet meer te willen denken aan wat we hebben weggegooid, nodigt de tentoonstelling ons op aangrijpende wijze uit om het afval van onze maatschappij van nabij te bekijken.


Via objecten en getuigenissen wordt in de tentoonstelling de ecologische impact gemeten van afval en van de historische en hedendaagse verantwoordelijkheid van Europa op dit vlak. Niet om ons uit ons lood te slaan, maar om ons aan te zetten tot nadenken: kunnen we als individu en maatschappij een oplossing bedenken voor de eindeloze afvalberg, en zo ja, hoe?


De expo wordt verrijkt met expertise van Brusselse professionals op het vlak van verwerking, recyclage en hergebruik van afval en wordt aangevuld met een interdisciplinaire publicatie en een transnationaal online platform Throwaway. Het platform werd ontwikkeld in partnerschap met negen Europese musea en omvat een rijk geheel aan beelden, tekst en video’s over het onderwerp omvat.