Back to top

Als muren spreken!

Huis van de Europese geschiedenis
Tentoonstellinggids
28 jun 2022
248 pagina's

Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van veelstemmige sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling “Als muren spreken”.

Beschikbare formaten en talen
BESCHRIJVING

De geïllustreerde poster kwam op in Europa in de late 19e eeuw en weerspiegelde een wereld die steeds commerciëler werd. Later werden ook botsende politieke ideologieën een thema. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één moment gemaakt, toch zijn er veel elementen die telkens terugkeren en die onderdeel zijn geworden van het culturele geheugen. Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van uiteenlopende sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog – de selectie van posters uit de collectie van het Huis van de Europese geschiedenis toont de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid. De posters weerspiegelen hoe de publieke ruimte in de Europese steden zich ontwikkeld heeft en veranderd is.

De catalogus is als volgt onderverdeeld:

  • Europa en posters: een visuele geschiedenis
  • Tumult en eenheid
  • Barrières en verbindingen
  • Activisme en protest
  • Na de poster?
  • Kunnen muren spreken? Educatieve en promotieactiviteiten

De volledige catalogus is te koop in de museumwinkel.

Uitsluitend in het Engels

ISBN 978-92-846-8797-8