Back to top

PUBLICATIES

Het Huis van de Europese geschiedenis streeft ernaar kennis over de Europese geschiedenis te verspreiden en de publieke discussie aan te zwengelen over de permanente aanwezigheid van het verleden in de hedendaagse wereld.

De publicaties bieden bezoekers een inkijk in de werking, de filosofie en de inhoud van het museum in bredere zin. Op deze manier reikt de museumbeleving verder dan het bezoek zelf.

In deze rubriek kunt u de fundamenten van de permanente tentoonstelling verkennen aan de hand van cruciale ontwikkelingen in de Europese geschiedenis. Belangrijke objecten in de tentoonstellingen worden toegelicht in gedetailleerde beschrijvingen en wetenschappelijke essays.

We stellen ook een reeks artikelen ter beschikking met bijdragen aan debatten en onderzoek naar onderwerpen die verband houden met het Huis van de Europese geschiedenis.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Tonen 1 - 10 van 10 aantal onderwerpen
People walking past rememberance names

Getekende Europese levens, toen en nu

Het Huis van de Europese geschiedenis werd in 2017 geopend in Brussel. De Eerste Wereldoorlog wordt hier gepresenteerd als een conflict dat bepalend was voor het verdere verloop van de Europese geschiedenis en dat een fundamenteel onderdeel vormt van het Europese geheugen, ook al bestaat er een verscheidenheid aan perspectieven op dit collectieve verleden. Het museum kiest in dit...Lees meer

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Democratische vertegenwoordiging in een supranationale setting: studie naar het Europees Parlement (1979-2019)

In de afgelopen decennia heeft het Europees Parlement (EP) geleidelijk meer macht gekregen, en daarmee gepaard gaan een grotere complexiteit en een zoektocht naar meer legitimiteit. Kennis speelt hierbij een grote rol, en de informatiestroom gaat in twee richtingen: specialisatie in het werk van de commissies en een steeds groter publiek dat wordt bereikt. Dit zijn twee grondslagen van de...Lees meer

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Extending to Europe. Het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel

In meerdere opzichten is het Huis van de Europese geschiedenis een “extended museum”. In dit artikel worden drie hoofdgedachtes rondom dit onderwerp naar voren gebracht. Ten eerste, wat is er Europees aan dit museum? Ten tweede, hoe verhoudt het zich tot de ruimte, zowel in de lokale omgeving als binnen de bredere geografie van Europa? En ten derde: hoe wordt...Lees meer

Ontstaan van het Huis van de Europese geschiedenis

Andrea Mork, hoofdcurator van het Huis van de Europese geschiedenis, gaat in op de theoretische grondslagen voor de permanente tentoonstelling in het nieuwe museum en de belangrijkste ideeën en geschiedkundige boodschappen die een doorslaggevende invloed hebben gehad op deze tentoonstelling. Lees meer

Een nieuw Europees verhaal voorstellen: Het project "Huis van de Europese geschiedenis"

Martí Grau Segú, lid van het academisch projectteam van het Huis van de Europese geschiedenis, benadert in zijn hoofdstuk “de Europese geschiedenis” als een verhaal waarin de eendracht tussen Europese volkeren en samenlevingen een grote rol speelt en dat de idee 'Europa’ betekenis geeft als een door gemeenschappelijke elementen bepaald historisch object en niet als geografische locatie.Lees meer