Back to top

Weggooien

De geschiedenis van een moderne crisis

Afval. Zeker het meest zichtbare en materiële aspect van de milieucrisis waarmee we geconfronteerd worden.

“Weggooien" is een project dat de verborgen geschiedenis van afval in Europa en het belang ervan als teken van sociale verandering belicht.


”Weggooien” neemt ons vanaf de industriële revolutie mee door de schaarste in oorlogstijd, de opkomst van het naoorlogse consumentisme en eindigt met de huidige hardnekkige afvalcrisis. 

De tentoonstelling laat de dramatische veranderingen zien in de manier waarop we in het verleden met afval zijn omgegaan, en de manier waarop we denken, of niet denken, over afval.


Het project “Weggooien” omvat drie onderdelen: 

  • een tentoonstelling in Brussel;
  • een digitaal platform;
  • een publicatie die het onderwerp uitdiept en het project als geheel documenteert.