Back to top

ZELFSTANDIG BEZOEKEN

Leerlingen leren het beste wanneer ze zelf tot inzichten komen. De educatieve dienst van het Huis van de Europese geschiedenis heeft twee verschillende “doepakketten” ontwikkeld die vragen bevatten die leerlingen ertoe aanzetten de verhalen en de inhoud van het museum grondig te verkennen.

Zoek, analyseer & bespreek”: dit “doepakket” spoort leerlingen er actief toe aan, geschiedenis onafhankelijk en in kleine groepen in vraag te stellen en te onderzoeken. Begeleidende handleidingen voor docenten zijn beschikbaar op onze interactieve tablet, die gebruikt moet worden in combinatie met de werkbladen.

Leren over de EU in twaalf stappen”: Waarom is het nodig te leren over de Europese Unie (EU)? Wat betekent de EU voor leerlingen van vandaag? Hoe zouden ze de EU graag zien evolueren tot een betere plek? Dit zijn de vragen die in het doepakket centraal staan en besproken worden op basis van de analyse van historische documenten en objecten die, in de tentoonstelling, de verschillende mijlpalen van de EU voorstellen.

"Zoek, analyseer en bespreek" in "Leren over de EU in twaalf stappen" is ontworpen voor bezoeken van anderhalf hur in de permanente tentoonstelling.

De zelfgeleide bezoeken van het Huis van de Europese geschiedenis kunnen ook individueel worden gedaan. Elke student ontvanat een tablet waarmee hij/zij de inhoud van het museum kan ontdekken, in één van de 24 aangeboden talen.

Gelieve vier weken op voorhand te reserveren.

Voor geleide bezoeken kunt u reserveren op de pagina "rondleidingen en workshops" in de sectie Ontdekken.

Bekijk het document "Praktische informatie voor groepen".

U kunt doepakketten met activiteiten voor een bezoek in het museum downloaden door deze link te volgen: doepakketten

Indien u geen antwoord vindt of u nader advies wil om uw bezoek tot een succes te maken, kunt u contact opnemen met het educatietieve team historia-learning@ep.europa.eu

GROEPSGROOTTE

Groepen die het Huis van de Europese geschiedenis op eigen gelegenheid bezoeken, mogen uit maximaal 30 leerlingen bestaan, afhankelijk van de mogelijkheden van het museum. Per vijftien leerlingen dient één begeleider aanwezig te zijn.