Back to top

Dan Perjovschi: dialog między rysunkami a plakatami

W kwietniu 2022 r. w otwarciu wystawy czasowej Domu Historii Europejskiej pt. „Kiedy ściany mają głos!” uczestniczył światowej sławy artysta Dan Perjovschi, który wykonał dzieła sztuki w swoim niepowtarzalnym stylu bezpośrednio na ścianach muzeum.

Dan Perjovschi wrócił do muzeum jeszcze raz w lipcu, aby uzupełnić rysunki i wygłosić wykład ad hoc dla odwiedzających. Podczas kilkugodzinnych rozmów z publicznością artysta przedstawił uniwersum, które tworzy w swoich rysunkach.

Dan Perjovschi jest nie tylko artystą proeuropejskim, ale także zaangażowanym w krytykę społeczną, polityczną i gospodarczą. Po przeanalizowaniu tematów wystawy i obejrzeniu plakatów artysta zaczął tworzyć celne, inteligentne i skłaniające do refleksji rysunki, które wchodzą w dialog z plakatami na wystawie.

Zdjęcia w galerii medialnej poniżej pokazują związki czasowe i przestrzenne między historycznymi plakatami a aktualnymi rysunkami artysty.

GALLERY