Back to top

Jak przekazać wspomnienia z podróży koleją

W ramach wkładu w program EUROPALIA „Trains & Tracks” Dom Historii Europejskiej tworzy ogólnoeuropejską internetową kolekcję osobistych historii o międzypaństwowych podróżach koleją, składających się na wspólne doświadczenie kształtujące Europę.

Czy możesz przesłać krótkie nagranie wideo na ten temat i odpowiedzieć w nim na następujące pytania?

 • Jakie są twoje wspomnienia z międzypaństwowych podróży koleją? Czy masz jakieś jedno szczególne, którym chcesz się z nami podzielić?
 • Jaki wpływ miała wtedy na ciebie możliwość podróżowania pociągiem (lub jej brak)?
 • Co robiło na tobie większe wrażenie – sama podróż czy miejsce przeznaczenia?
 • Jak te doświadczenia wpłynęły na twoje obecne życie?

Wskazówki techniczne:

 • Przedstaw się i w razie potrzeby organizację, dla której pracujesz.
 • Nagrania powinny trwać maks. 120 sekund, z odstępem między poszczególnymi odpowiedziami. Mogą być nakręcone w jednym z 24 języków urzędowych UE.
 • Upewnij się, że dźwięk jest dobrej jakości. Użyj mikrofonu lub zestawu głośnomówiącego albo nagrywaj w cichym miejscu.
 • Do nagrań wideo możesz załączyć osobne pliki z odpowiednio opisanymi fotografiami. Możemy je dodać do filmików.
 • Preferowane formaty plików: jpeg, mp4, mov.
 • Wyślij nagrania za pośrednictwem wetransfer na adres historia-press@ep.europa.eu lub skopiuj je do tego folderu na dysku Google’a.
 • Wypełnij dokument upoważniający nas do wykorzystania twoich nagrań na naszej stronie internetowej i w przestrzeni muzealnej, a fragmentów w naszych kanałach mediów społecznościowych.

Kontekst:

Pociągi oraz ich zdolność do pokonywania granic regionalnych i krajowych miały i nadal mają rzeczywiste znaczenie dla Europy i Europejczyków. Od lat 40. XIX w. na całym kontynencie rozbudowano sieci kolejowe. Te nowe środki transportu i komunikacji skróciły czas podróży oraz całkowicie zmieniły nasz sposób doświadczania czasu i przestrzeni. W kontekście rewolucji przemysłowej pociągi stały się symbolem postępu i nowoczesności.

Czasem wykorzystywano je jednak w mroczniejszych celach. Pociągi pomagały w eksploatacji zasobów kolonialnych. Podczas wojen przewożono nimi żołnierzy. Największe okrucieństwa wiążą się z wykorzystaniem wagonów dla bydła do deportacji milionów europejskich Żydów podczas drugiej wojny światowej. Po wojnie pociąg stał się środkiem transportu, który stymulował ogólnoeuropejską turystykę i mobilność i tym samym wspierał procesy integracji europejskiej i europeizacji.  W chwili wynalezienia pociąg symbolizował przyspieszenie rozwoju społecznego, dziś łączymy go raczej z koniecznością zwolnienia i poszukiwania bardziej zrównoważonych sposobów podróżowania.

Kwestia swobody przemieszczania się i podróżowania między państwami jest nadal niezwykle istotna, co pokazały kontrole graniczne w czasie pandemii czy krajowe obawy dotyczące imigracji, które nasiliły nastroje antyunijne. Pociągi są szczególnie aktualne jako kwestia polityczna. Są ważne dla ochrony środowiska, ponieważ pozwalają ograniczyć emisje dwutlenku węgla, dla gospodarki, ponieważ ułatwiają transgraniczny przewóz towarów i pracowników, oraz dla kultury, ponieważ pomagają uczniom i studentom bardziej otworzyć się na świat.