Back to top

Prowadzenie pierwszego HISTOLAB — spotkania profesjonalistów zajmujących się edukacją historyczną i studentów

Dora Valčić, stażystka w Dziale ds. Działań Edukacyjnych i Informacji

Pierwsze Europejskie Dni Innowacji w Edukacji Historycznej odbyły się w Brukseli w marcu 2023 r. Dom Historii Europejskiej był gospodarzem projektu HISTOLAB, który koncentruje się na innowacyjnym nauczaniu historii oraz nowych inicjatywach w badaniach naukowych, środowisku akademickim i dydaktyce. Dora Valčić wyjaśnia...

Piątek 10 marca był bardzo pracowitym dniem w Domu Historii Europejskiej. Oprócz odwiedzających z całej Europy i świata muzeum było pełne gości zajmujących się historią: nauczycieli, pracowników naukowych, badaczy, młodszych specjalistów oraz studentów. Wszyscy uczestnicy wiedzieli, że program Europejskich Dni Innowacji w Edukacji Historycznej dobiega końca, na co wskazywał hałas walizek na kółkach ciągniętych po korytarzach. Hol wejściowy i pierwsze piętro tętniły życiem. W tłumie słychać było rozmowy, dawni współpracownicy nadrabiali zaległości, a nowicjusze nawiązywali kontakty. Wszyscy uczestnicy powoli gromadzili się, czekając na rozpoczęcie wizyty z przewodnikiem oraz odbywających się równolegle warsztatów i prezentacji.

Głównym tematem sesji było innowacyjne wykorzystanie miejsc pamięci, miejsc historycznych i muzeów. Z tego powodu pierwszy warsztat, w którym uczestniczyłam, odbywał się w galeriach muzeum. Dla Laurence i Paula, kolegów z działu dydaktycznego, było to idealne miejsce do zaprezentowania cyfrowego zestawu narzędzi do nauki historii. „Czy są wśród Was nauczyciele historii? Czy uczycie historii Unii Europejskiej, a jeśli tak, to w jaki sposób?” – zapytał Paul, aby przełamać pierwsze lody po tym, jak grupa zebrała się na czwartym piętrze muzeum. Uczestnicy natychmiast podnieśli ręce. Nauczyciele historii, studenci, badacze i inni pracownicy akademiccy z całej Europy szybko podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami.

Następnie głos zabrała Laurence, która opowiedziała krótko o historii muzeum oraz przedstawiła instrukcje dotyczące zadania przewidzianego na ten dzień – ćwiczenia opartego na myśleniu wizualnym. Uczestnicy dostali małe samoprzylepne karteczki i poproszono ich o uważne obejrzenie jednego z obiektów na wystawie. Po przyjrzeniu się eksponatowi mieli napisać na karteczkach trzy słowa, dwa zdania i jedno pytanie, które przyszły im do głowy. Następnie Laurence zebrała wszystkie karteczki i opowiedziała o przedmiocie. Był to proporczyk Ruchu Europejskiego, pozostałość z Kongresu Europy. Jednym z osiągnięć Kongresu było utworzenie Rady Europy, organizacji współpracy w dziedzinie praw kulturalnych i praw człowieka o kontynentalnym zasięgu. Po tych informacjach w grupie pojawiło się jeszcze więcej komentarzy i pytań, co ostatecznie doprowadziło do połączenia pomysłów z początku i końca ćwiczenia. Laurence udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania, następnie uczestnicy udali się w stronę galerii, aby poznać kolejną część historii w nowy sposób.

Gdy grupa kontynuowała zwiedzanie wystawy na czwartym piętrze, gdzie Paul opowiedział w jaki sposób Cognac, Jean Monnet i inne osobiste historie różnych osób wpływają na zwiększenie atrakcyjności Unii Europejskiej, a także jak zmieniały się warunki życia w latach 50-tych i 60-tych w całej Europie. Na koniec Laurence wyjaśniła, w jaki sposób dział dydaktyczny rozpoczął fazę rozwoju nowego cyfrowego zestawu narzędzi do nauki historii. Uczestnicy poznali wyniki wstępnej i końcowej ewaluacji przeprowadzonej przez dział dydaktyczny, która miała zagwarantować, że nowy cyfrowy zestaw narzędzi do nauki historii będzie odpowiedni, interesujący oraz będzie spełniał potrzeby i oczekiwania nauczycieli, którzy będą go wykorzystywać. Dodatkowo poinformowano wszystkich uczestników o tym, jak mogą wziąć udział w projekcie!

Showcase with post-its on
Participants at event registering