Back to top

Rozszyfrowanie konfliktu ukraińskiego

Po tym jak Rosja rozpoczęła w lutym inwazję na Ukrainę, Dom Historii Europejskiej zlecił badanie, aby przeanalizować ten kryzys i pomóc odwiedzającym muzeum lepiej zrozumieć, co jest stawką w tym konflikcie. Badanie prowadzone pod kierunkiem doktorantki na Wydziale Historii Uniwersytetu Miasta Dublina Kristiny Zmejauskaitė zakończyło się niedawno wydaniem zbioru około 20 artykułów i wykładów.

Projekt miał umożliwić odwiedzającym Dom Historii Europejskiej zrozumienie wojny dzięki zapoznaniu się z towarzyszącymi jej okolicznościami historycznymi i związanymi z pamięcią.

Zebrane materiały musiały uwzględniać różne perspektywy, a zarazem być faktograficzne i przystępne dla ogółu odbiorców. Miały się też odnosić do następujących konkretnych kwestii: jak wykorzystuje się historię w obecnym kontekście, kto to robi, do jakich celów i z jakim wynikiem?

W samym badaniu uwzględniono też dodatkowe parametry/a określono również inne parametry. Artykuły i wykłady miały wyraźnie koncentrować się na pamięci i historii oraz umieszczać debatę w kontekście ogólnoeuropejskim. Musiały je przygotować osoby pochodzące z różnych krajów, dlatego zostały napisane lub sporządzone w różnych językach. Ponadto miały być analityczne i obiektywne.

Musiały być opublikowane lub zamieszczone w sieci w ciągu ostatnich pięciu lat, pochodzić z jasno określonych i wiarygodnych źródeł oraz zawierać wkład uznanych historyków i naukowców.

Wyniki tego badania można znaleźć tutaj:

Zdjęcie: Valentin Kundeus, Adobe Stock „Pomnik niepodległości Ukrainy z flagą ukraińską w tle”