Back to top

Wprowadzenie do Aktualności

Taja Vovk van Gaal, kierownik akademickiego zespołu projektowego

W 2017 r. ruszyła strona internetowa Domu Historii Europejskiej i powitała pierwszych wirtualnych zwiedzających. Mam nadzieję, że wystawy, wydarzenia i treści interaktywne na tej stronie stworzą bogatą i ambitną narrację, która połączy środowisko akademickie ze światem internetowym.

Otwarcie Domu Historii – zarówno fizycznie w Brukseli, jak i w internecie – ma miejsce w ważnym dla Europy czasie. Historia jest bardziej niż kiedykolwiek obecna w dyskursie politycznym. Szybkie zmiany redefiniują kształt naszego kontynentu.

Wraz z ostatnimi świadkami tragicznych wydarzeń, które zakończyły się przed siedemdziesięcioma laty, zanika powiązanie z przeszłością. Znaczenie podejmowania ciągłych starań na rzecz zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju nie jest już oczywiste dla młodszych pokoleń.

Chcemy, by Dom Historii pomagał ludziom ze wszystkich środowisk społecznych i zawodowych, z Europy i spoza niej, zrozumieć najnowszą historię na tle minionych stuleci, w których następował niekiedy długi i bolesny proces kształtowania się idei i wartości.

Wierzymy, że budowanie przyszłości powinno odbywać się poprzez krytyczne spojrzenie na nasze działania i czerpanie inspiracji, by wyciągać wnioski z osiągnięć i błędów naszych przodków.

Część „Aktualności” to serce Domu Historii, która rozwija się w niezależny sposób. Znajdzie się tu mnóstwo nowych informacji, od wywiadów za kulisami po zwiastuny naszych najnowszych eksponatów, analizy ekspertów, pasjonujące przyszłe wydarzenia i nowe wystawy.

Zapraszamy do przeglądania, dzielenia się opiniami i reagowania. A przede wszystkim do zadawania pytań i zastanawiania się, jak przeszłość Europy wpływa na teraźniejszość.