Back to top

Burzliwa młodość

Dorastanie w Europie, od 1945 r. do dziś

(WYSTAWA ZAMKNIĘTA W 2020)

W ciągu ostatnich 70 lat młodzi ludzie w Europie przeszli ewolucję od grupy, której historia się przydarzała, do grupy, która historię kształtuje. Ta wystawa pokazuje cztery pokolenia młodych ludzi, którzy dorastali w kluczowych momentach historii Europy: pod koniec lat 40., w latach 60. i 80. XX w. oraz po roku 2000. Analizuje ona najważniejsze doświadczenia młodzieży; od edukacji i zatrudnienia po kształtowanie się tożsamości i szukanie miłości.

Kształt takim doświadczeniom nieuchronnie nadaje sytuacja polityczna, społeczna, kulturowa i gospodarcza danych czasów. Młodzież w zamożniejszym i wolnym społeczeństwie żyje zupełnie inaczej niż młodzież doświadczająca ubóstwa czy politycznego ucisku.

W całej Europie młodzi ludzie zrywali w przeszłości z wartościami rodziców i postrzegali siebie jako osobne pokolenie – „moje pokolenie”. Tworzyli własną kulturę z własnym zestawem wartości; wartości, za które byli gotowi walczyć, a nawet umrzeć.

Wystawa jest poświęcona młodym ludziom, ale nie jest skierowana wyłącznie do nich. Każdy z nas był kiedyś młody i choć młodość jest krótka, rzadko się ją zapomina.

Galeria wideo 1 – historie eksponatów

Galeria wideo 2 – historie eksponatów

Ciche pokolenie Europy?

Rewolucja pokoleniowa

Między rozpaczą a nadzieją

Pokolenie „ja”?