Back to top

Fake for Real

Historia fałszowania i podrabiania

(PAŹDZIERNIK 2020 - PAŹDZIERNIK 2021)

Dowiedz się więcej o podrabianiu i fałszowaniu na przestrzeni dziejów, od czasów antycznych przez średniowiecze i historię nowożytną do dziś. Falsyfikaty mają długą tradycję w historii, ale każda epoka miała swoje charakterystyczne rodzaje. Co znamienne, skłonność ludzi do wiary w niektóre fałszywki wydaje się powszechna.

W Domu Historii można zobaczyć szeroki wybór eksponatów z najsłynniejszych muzeów 20 krajów europejskich. Ilustrują m.in. starożytną praktykę usuwania osób z oficjalnych rejestrów (damnatio memoriae), fałszerstwa w nauce, historii i sztuce, podrabianie marek oraz współczesne fałszywe informacje.

Weź udział w kompleksowej dyskusji poświęconej rozumieniu prawdy i fałszu. Zastanów się nad potrzebą krytycznego myślenia. Poznaj okoliczności historyczne, które wyjaśniają pojawienie się falsyfikatów, kryjące się za nimi pobudki, ich wpływ oraz ostateczne ujawnienie.