Back to top

Wspomnienia z podróży koleją

Woman recording via mobile phone in museum space

W roku 2021 obchodzimy Europejski Rok Kolei. Celem programu EUROPALIA „Trains & Tracks” jest zbadanie wpływu kolei z perspektywy artystycznej i społecznej. W ramach wkładu w to przedsięwzięcie Dom Historii Europejskiej tworzy ogólnoeuropejską internetową kolekcję osobistych historii o międzypaństwowych podróżach koleją, składających się na wspólne doświadczenie kształtujące Europę. Celem jest łączenie i porównywanie wspólnych doświadczeń z całego kontynentu, zwrócenie uwagi na różne sposoby postrzegania ruchu i mobilności oraz na wymiar europejski w debacie o historycznej i współczesnej roli pociągów w Europie.

Seria wywiadów zespołu muzealnego

Era kolei – jak wynalazek pociągów ukształtował społeczeństwo europejskie - debata internetowa w języku angielskim

 

 

 

ZAANGAŻOWANI PARTNERZY